Инструкция к тесту

image001.jpg

 

SNIPER™ 10 – швидкий тест на наркотики

  Швидкий візуальний результат

   Для якісної in-vitro діагностики

 ЗАСТОСУВАННЯ

Sniper- являє собою якісний імунохроматографічний тест для виявлення наркотичних речовин та/або їх метаболітів у сечі людини. Імунохроматографічний тест для виявлення наркотичних речовин у сечі є найбільш прийнятним методом для їх попереднього виявлення. Даний аналіз дає змогу лабораторіям відсіяти більшість негативних результатів та сконцентрувати свої зусилля на меншій кількості попередніх позитивних результатах. Тест призначений для професійного використання.

Вид наркотику

Пороговий рівень(нг/мл)

Амфетамін (AMP)

1000

Кокаїн (COC)

300

Метамфетамін (METH)

1000

Морфін (MOR)

300

Маріхуана (THC)

50

Барбітурати (BAR)

200

Бензодіазепіни (BZD)

300

Фенциклідин (PCP)

25

Метадон (MTD)

300

Екстазі (XTC)

500

Sniper - багатопрофільний тест на визначення наркотичних речовин у сечі надає лише попередній результат. Більш альтернативний хімічний метод повинен бути проведений для отримання заключного аналітичного результату. Газова хроматографія/ Масс спектрофотометрія є переважним методом підтвердження. Необхідно керуватись клінічними міркуваннями, професійним судженням при розгляді результатів тестування сечі на вміст будь-яких наркотичних речовин, особливо у разі отримання попередніх позитивних результатів.

ПРИНЦИП ТЕСТУ

Sniper - однокроковий, горизонтально-поточний імунохроматографічний аналіз. Тест-набір містить тест-смужки для визначення вище згаданих наркотичних речовин, які складаються з:

1) прокладки червоного кольору, в яку входить колоїдне золото у сполученні з антинаркотичними антитілами.

2) нітроцелюлозної мембрани, яка включає тест-лінію (Т-line) та контрольну лінію (С-line). Лінія в зоні Т покрита антигеном наркотичної речовини; а лінія в зоні С покрита козячими антимишачими антитілами IgG .

В основу роботи даного тесту закладено імунологічний механізм конкурентного зв’язку. Процес конкурентного зв’язку з обмеженою кількістю вільних антитіл на прокладці в місці внесення зразку відбувається між наркотичною речовиною або його метаболітом, з однієї сторони, та антигенами, які покривають нітроцелюлозну мембрану, з іншої.

При достатній кількості сеча починає підніматися по капілярам мембрани по принципу хроматографії. Якщо рівень наркотичної речовини в сечі нижче порогового рівня, кон’югат колоїдного золота із антитілами буде взаємодіяти із антигенами, нанесеними на нітроцелюлозну мембрану в зоні Т лінії в результаті чого утворюється червона лінія в зоні Т, яка вказує на негативний результат тестування.

Наркотична речовина зв’язується із антитілами, фіксованими на прокладці в місці внесення зразку, коли  концентрація наркотичної речовини в сечі дорівнює пороговому рівню або вище, при цьому червона лінія не проявляється в зоні  Т (Т-line), що вказує на позитивний результат.

Незалежно від наявності наркотичної речовини в сечі, кон’югат золото-антитіло зв’язується із реагентами в зоні С (С-line) та утворює лінію червоного кольору.

КОМПЛЕКТУЮЧІ ТА РЕАГЕНТИ

Ø  Тест-набір в індивідуальній запаяній упаков ці з вологопоглиначем.

Ø  Піпетка

Ø  Інструкція

 НЕОБХІДНІ, АЛЕ НЕ НАДАНІ МАТЕРІАЛИ

Ø  контейнер для забору зразків сечі

Ø  годинник

ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ

Зберігати тест-набір при кімнатній температурі від 15° до 30°С.  Тест зберігає стабільність до моменту закінчення терміну придатності, який зазначений на запаяному пакеті. Не використовувати, якщо пошкоджена герметична упаковка або відсутній вологопоглинач.

Не заморожувати, не піддавати нагріванню вище 30°С.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

 1.     Тест призначений лише для професійної in-vitro діагностики.

2.     Для отримання точних результатів завжди дотримуйтесь інструкції.

3.     Відкривайте запаяні пакети з тест-набором безпосередньо перед аналізом.

4.     Не використовуйте тест після закінчення терміну придатності.

5.     Знищуйте зразки та використані матеріали згідно діючих санітарних норм та правил.

 ЗАБІР ТА ЗБЕРІГАННЯ ЗРАЗКІВ

 1.     Зразок сечі необхідно збирати в чистий контейнер. Зразки не змішувати!

2.     Зразки зберігати при кімнатній температурі (15-30°С) протягом 8 годин, при температурі від 2-8°С протягом 3-х днів та довготривалий час при - 20°С.

3.     Зразки сечі, які вміщують явний осад необхідно профільтрувати або відцентрифужити, а потім дати відстоятись. Використовувати лише чисті зразки!

ПРОЦЕДУРА ТЕСТУВАННЯ

 Охолоджені зразки та інші матеріали повинні бути доведені до кімнатної температури перед тестуванням.

1.     Дістаньте тест-набір із запаяного пакету та покладіть на рівну поверхню. Нанесіть номер зразка сечі на тест-набір.

2.     Зніміть ковпачок із тест-набору і проведіть тестування методом занурення чи крапельним методом.

І. Метод занурення

А) Опустіть кінець тест-набору в зразок сечі на 10 секунд. Занурте тест у сечу таким чином, щоб вона залила віконце, що помічене “sample well”, але не піднімалась вище вертикальних стрілочок, що нанесені на тест-смугах.

Б) Зазначте час.

В) Дістаньте тест із сечі через 10 секунд.

Г) Одягніть ковпачок на тест-набір та покладіть на рівну, суху поверхню.

Д) Облік результатів тестування проведіть між 4  та 7 хвилинами.

ІІ, Крапельний метод (рекомендується при незначній кількості зразка сечі)

А) Покладіть тест-набір на чисту та рівну поверхню.

Б) Дістаньте піпетку із пакету та наберіть в неї зразок. Тримаючи піпетку вертикально, внесіть 10-12 крапель сечі у лунку на пристрої з одного боку, що помічена “sample well”. Уникайте попадання бульбашок  повітря у лунку.

В) Переверніть тест на інший бік і внесіт ь 10-12 крапель зразку в лунку, набравши сечу в піпетку до вказаної мітки.

Г) Зазначте час.

Д) Облік результатів тестування проведіть між 4  та 7 хвилинами.

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУВАННЯ

УВАГА: Не брати до уваги результати, отримані після 7 хвилини з початку тестування. Не порівнювати інтенсивність забарвлення ліній одного тесту з іншими.

 

ПОЗИТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Відсутність лінії в зоні Т при наявності її в зоні С є позитивним результатом на даний наркотик.

Зразки сечі із позитивним результатом повинні бути перевірені більш досконалим методом до винесення кінцевого висновку.

НЕГАТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:

В разі появи ліній в зонах С і Т, тест п оказує, що наркотиків немає в зразку або вміст відповідних наркотиків та/або їх метаболітів в сечі людини нижче порогового рівня.

Дуже тонка лінія в зоні Т повинна трактуватись як негативний результат

 НЕДІЙСНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Якщо лінія в зоні С не проявляється протягом 4 хвилин на будь-якій смужці, результат вважається недійсним. Повторіть тестування, використовуючи новий тест-набір.

ОТЖЕ:

Дві лінії (С і Т)– наркотику немає;

Одна лінія (С) – наркотик є;

image001.jpg

Лінії відсутні або одна лінія Т– аналіз необхідно повторити.

 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Ø  Вбудований контроль

Цей тест має вбудований контроль якості – лінія в зоні С. Наявність лінії в зоні С показує, що необхідна кількість зразку сечі була використана та що реагенти були розподілені вірно. Якщо лінія в зоні С не проявляється, то тестування вважається недійсним. В цьому випадку повторіть всю процедуру, використовуючи новий тест-набір.

Ø  Зовнішній контроль

Користувачам завжди необхідно керуватись відповідними документами по використанню зовнішніх контролів. В якості зовнішніх контролів SAMHSA рекомендує використовувати зразки сечі із вмістом наркотиків в позитивному та негативному контролях на рівні 25% вище та нижче встановленого порогового рівня.

ОБМЕЖЕННЯ

1.     Дані, отримані шляхом цього тестування, надають лише попередній якісно-аналітичний результат. Більш детальний, альтернативний хімічний метод повинен бути застосований для отримання підтверджуючого аналітичного результату.

2.     Пристрій призначено виключно для тестування сечі людини.

3.     Речовини, такі як відбілювачі або інші сильні окислювачі, у випадку додавання у зразок сечі, можуть привести до появи невірних результатів аналізу. У випадку підозри, необхідно зібрати свіжий зразок та повторити тестування, використовуючи новий пристрій.

4.     Зразки, які підлягають ймовірному бактеріальному забрудненню, не використовувати! Подібне забруднення може спричинити появу невірного результату тестування.

 

 

ВИРОБНИК:

Alfa Scientific Designs, Inc, USA

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ТОВ „Фармаско”.

ЛАБОРАТОРІЯ В КИШЕНІ.

Україна, Київ, 01133, вул. Щорса, 31

Тел./факс: 8-044-466-30-54

                 8-044-537-08-04

                 8-044-522-87-91

www.pharmasco.com

e-mail: [email protected]

 

Реєстраційне свідоцтво МОЗ України № 1271/2002

Реєстраційне свідоцтво МОЗ України № 4162/2005

Тест SNIPER на 5 наркотических веществ